Sol·licita pressupost Sol·licita pressupost
Blog sensedi proptech telefono 934 15 30 10 - 919 198 025

SERVEIS D'ARQUITECTURA 360º

Comparatiu

Anàlisi i estudi dels pressuposts presentats per les diferents empreses basats en les pautes tècniques marcades pel tècnic de confiança de la comunitat.

Gràcies a l’anàlisi Comparatiu, podràs recollir tots els costs d’execució de l’obra i facilitar a la comunitat l’elecció de l’industrial per executar l’obra segons l’abast, la qualitat i el cost planificat.

El nostre objectiu és determinar les necessitats reals i la solució recomanada en cada cas per garantir que el client pugui fer la millor selecció del constructor sense comprometre la qualitat ni el cost del projecte. Amb Comparatiu, prendràs la millor decisió.

Sol·licita el teu pressupost sense compromís.

Per què triar SENSEDI

Executem serveis amb tecnologia per ser transparents.
Així t’assegures de tenir sempre tota la informació.

Priorització dels interessos de la comunitat.

Assessorament de tècnics experts.

Tècnics de confiança.

Comparativa de pressuposts.

Definició de l'abast del projecte.

Pressuposts sense complicacions.

Anàlisi dels recursos econòmics de la comunitat.

Pressuposts homogenis.

Assessorament per a la contractació industrial.

Informació accessible i transparent.

El teu estalvi és la nostra millor garantia

30%

Estalvi en el cost total de l’obra

12%

Estalvi en la redacció del projecte

100%

Expectatives acomplertes

Amb Comparatiu podràs:

 • Prioritzar les actuacions segons els teus recursos econòmics.
 • Comparar els pressuposts dels industrials.
 • Seleccionar el professional sense comprometre la qualitat.
 • Saber el cost econòmic total de l’obra.
estudio comparativo

Sol·licita el teu pressupost sense compromís.

Cas real

Estudi comparatiu en la rehabilitació de les façanes

Compara i optimitza la teva inversió en l’execució de l’obra.

En el procés de rehabilitació de les façanes en una obra de Santa Coloma, es va realitzar un estudi comparatiu.
Les dades que se’n van extreure van posar de manifest que no tots els industrials seleccionats per realitzar l’obra proposaven utilitzar materials d’alta qualitat.

L’empresa més econòmica i, en principi, la que va triar la comunitat, no disposava del material més adequat per a l’execució de la rehabilitació. Si haguessin seguit endavant amb aquesta decisió, la qualitat i durabilitat de l’obra haurien quedat compromeses.

Gràcies a haver fet servir l’estudi comparatiu, la comunitat va prendre la decisió més adequada, i va aconseguir optimitzar la seva inversió i garantir la qualitat de la seva façana.

 • usuarios

  CLIENT

  Comunitat de veïns

 • lugar

  LLOC

  Santa Coloma

 • herramientas tecnicas

  SERVEI PRESTAT

  Anàlisi comparativa de pressupostos

 • resultados

  RESULTAT

  Inversió òptima i control de qualitat

Altres tecnologies i serveis que poden interessar-te

IEE

IEE

Compleix la normativa actual amb aquest document mentre a la vegada avales el bon estat de conservació de l’immoble, la seva accessibilitat i el greu d’eficiència energètica.

Saber-ne més
estudio comparativo

Comparatiu

Recull i contrasta tots els costs d’execució facilitats per cada proveïdor.

Saber-ne més
libro edificio

Llibre de l'edifici

Calendaritza les intervencions necessàries i n’analitza el cost.

Saber-ne més