Sol·licita pressupost Sol·licita pressupost
Blog sensedi proptech telefono 934 15 30 10 - 919 198 025

SERVEIS D'ARQUITECTURA 360º

Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE)

Realitzem el control tècnic obligatori per constatar l'estat de conservació de l’immoble i prevenir danys materials o riscs físics.

La ITE és una inspecció tècnica visual obligatòria que descriu l’estat de conservació de l’immoble.

Els seus principals objectius són un manteniment de l’immoble òptim i la prolongació de la seva vida, així com la prevenció de danys materials i riscs físics.

Els terminis d’execució i l’abast de la inspecció varien en funció de la comunitat autònoma, província o municipi on es trobi l’immoble.

A SENSEDI, a més de fer l’informe normatiu obligatori, incloem recomanacions personalitzades que presentem a la comunitat o a l’administrador, qui decideix si presentar l’informe a l’administració competent.

Sol·licita el pressupost de la teva ITE sense compromís.

Per què triar SENSEDI per a la teva ITE

Executem serveis amb tecnologia per ser transparents.
Així t’assegures de tenir sempre tota la informació.

ITE amb recomanacions personalitzades.

Exposició a la comunitat.

Gestió sense sorpreses.

Transparència amb la informació.

Assessorament tècnic d’experts.

Tècnic de referència especialitzat.

Resolució de dubtes.

Amb Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) podràs:

  • Saber l'estat de conservació de l’immoble.
  • Prevenir rehabilitacions més costoses.
  • Prevenir danys materials i riscs físics.
  • Planificar les solucions necessàries.
  • Adequar l’immoble a la normativa.
  • Accedir a ajuts i subvencions.
ITE

Sol·licita el pressupost de la teva ITE sense compromís.

Altres tecnologies i serveis que poden interessar-te

IEE

IEE

Compleix la normativa actual amb aquest document mentre a la vegada avales el bon estat de conservació de l’immoble, la seva accessibilitat i el greu d’eficiència energètica.

Saber-ne més
estudio comparativo

Comparatiu

Recull i contrasta tots els costs d’execució facilitats per cada proveïdor.

Saber-ne més
libro edificio

Llibre de l'edifici

Calendaritza les intervencions necessàries i n’analitza el cost.

Saber-ne més

Observatori ITE

Verifica quina normativa és d’aplicació per al teu edifici i en gestiona àgilment el compliment.

Saber-ne més