Sol·licita pressupost Sol·licita pressupost
Blog sensedi proptech telefono 934 15 30 10 - 919 198 025

ALTRES SERVEIS

Certificats i cèdules

Treballa amb professionals que fan servir eines tecnològiques avançades per optimitzar el temps dedicat a aquests tràmits.

Posem a la teva disposició tota la nostra xarxa de tècnics especialistes per realitzar els tràmits necessaris del teu immoble amb rapidesa, professionalitat i dedicació. Disposem d’eines tecnològiques avançades que optimitzen el temps i els costs addicionals d’aquests tràmits.

Sol·licita el teu pressupost sense compromís.

SOL·LICITA PRESSUPOST
Accesibilidad edificios

Anàlisi d’accessibilitat

Desenvolupament i prescripció de les actuacions necessàries per fer accessibles els espais interiors dels habitatges i els elements comuns dels edificis existents. En el procés es tenen en compte les necessitats funcionals dels usuaris i els ajustaments que admet la normativa vigent.

cedula de habitabilidad

Cèdula d’habitabilitat

Document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent. Autoritza que l’habitatge pugui destinar-se a la residència de persones, sense perjudici del fet que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.
cee vivienda

Certificat d’eficiència energètica de l’habitatge

Document oficial que inclou informació objectiva sobre les característiques energètiques d’un immoble. Aquesta certificació qualifica un immoble en base al consum anual d’energia necessari per satisfer la demanda energètica en condicions normals d’ocupació i funcionament.
ceee edificio

Certificat d’eficiència energètica de l’edifici

Procediment bàsic per a l’obtenció de la certificació d’eficiència energètica d’edificis, tant per als que ja existeixen com per als de nova construcció. A través d’una etiqueta identificativa s’assigna a cada edifici una classe d’eficiència que varia des de la A, per als més eficients, fins a la classe G, per als menys eficients.

Més informació sobre el certificat d’eficiència energètica

El certificat d’eficiència energètica, anomenat també certificat energètic, és un document que inclou informació sobre l’eficiència energètica d’un edifici, habitatge o local, i que en detalla tant el consum d’energia com les emissions de CO2 de l’immoble en condiciones mitjanes de comoditat.

La qualificació energètica d’un immoble es projecta en una lletra que pot anar des de la “A” fins a la “G”, de més a menys eficient. Els nostres tècnics, gràcies a la seva visió experta, juntament amb aquesta qualificació hi inclouran suggeriments de millora per obtenir un millor rendiment energètic de l’immoble amb un millor estalvi.

Per què necessites el certificat d’eficiència energètica?
Des del punt de vista normatiu, disposar del certificat d’eficiència energètica és obligatori per tots aquells immobles que es vulguin posar en venda o en lloguer. L’incompliment d’aquesta normativa, establerta en el Reial Decret 235/2013 de 5 d’abril, comporta sancions que oscil·len entre els 600 € i els 6.000 €, i que s’imposaran tant als propietaris com a les immobiliàries que els comercialitzin.

Per què triar-nos per obtenir el certificat d’eficiència energètica?
Obtenir el teu certificat d’eficiència energètica és molt senzill. A SENSEDI comptem amb la tecnologia i l’equip tècnic que necessites per obtenir el teu certificat energètic, perquè puguis maximitzar l’estalvi de temps i de diners.

Altres tecnologies i serveis que poden interessar-te

IEE

IEE

Compleix la normativa actual amb aquest document mentre a la vegada avales el bon estat de conservació de l’immoble, la seva accessibilitat i el greu d’eficiència energètica.

Saber-ne més